Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-7115 (Print)
ISSN 2541-898X (Online)


Afanaseva Polina Vladymirovna

Afanaseva Polina Vladymirovna's picture
Lastname: 
Afanaseva
First name: 
Polina
Middle name: 
Vladymirovna
Sex: 
Female
Position: 
student
Country: 
Russia