Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-7115 (Print)
ISSN 2541-898X (Online)


Kokoshkina I. V.

Kokoshkina I. V.'s picture
Lastname: 
Kokoshkina
First name: 
I.
Middle name: 
V.
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да